Eğitim Sistemimiz

Felsefemiz "Çocuklar zorla değil oynayarak öğrenir."


Okul öncesi kurumların görevi çocukların ilköğretimde ve sonraki eğitim hayatlarında başarılı olabilmesi için temel davranışları, alışkanlıkları kazandırmaktır.

Birçok eğitim ekolünden yararlanarak çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmak önemlidir. Sosyal öğrenme, çoklu zekâ, highscope, deneyerek yaşayarak öğrenme prensiplerini uygularız. Gün içinde uyguladığımız programlar hep bu temellere dayanarak hazırlanmaktadır

Tüm gruplarımızda yazmaya hazırlık çalışmalarını desteklemek amaçlı kalemi doğru tutma, el göz koordinasyonunu geliştirici çalışmalar, nokta birleştirme, doğru yönde çizgi çizme çalışmaları önemli bir yer tutar.

Çocukların ilköğretimde başarılı olabilmesi için okuma yazmayı öğrenmesini kolaylaştırıcı kavramların ve becerilerin kazandırılması gerekir. Okul öncesi gurubu için bütün gelişim alanlarını destekleyecek sistemli bir çalışma yapılmaktadır. Çalışmalarımızda sadece çizgi değil ses çalışmaları da yapılmaktadır.

Programlarımızın amaç kazanım ve öğrenme süreci ele alınarak her ay sonunda her sınıf için, yöneticilerin, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapılır.

Aylık programlarımızı her ayın 1’inde, haftalık programlarımızı ise her pazartesi velilerimizle paylaşıyoruz.

Bireysel farklılıkları ortaya çıkarmak ve gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla her çocuğun yaş grubuna uygun duygusal ve bilişsel testler ve gözlem raporları her dönemin başında (Eylül - Ekim) ve sonunda (Nisan - Mayıs)  olmak üzere hazırlanır ve uygulanır. Bu raporlar hazırlanırken velilerden aldığımız bilgiler ve yaptığımız işbirliği de oldukça önemlidir.