Günümüz Nasıl Geçiyor?

Mutlu çocuklar rahat huzurlu ve sevgi dolu ortamlarda büyürler.


SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ

Her sabah güne kahvaltıdan sonra "Sabah Sporu" ile enerjik bir şekilde başlarız.

Sonrasında günümüze çocuklarımız; serbest zaman etkinliği diye adlandırdığımız ancak kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda seçtikleri oyunları oynayarak devam ederler. Bu oyun saati onlara kendi kendilerine karar alma, aldığı kararı uygulama ve bu uygulamanın sonuçlarını görme fırsatı sağlar.

Çocuklar oyun süresince yaratıcılıklarını kullanarak, sorun çözme, sosyal ilişkiler kurma deneyimleri yaşarlar. Başkalarının da davranışlarını görme, değişik durumlar karşısında kendini ifade edebilme, karşısındakini anlayabilme, yaptıklarını sözlü olarak ifade edebilme onların gelişimine büyük katkı sağlar.

ANADİLİ ETKİNLİĞİ

Anadilimizin doğru ve düzgün kullanılması özellikle önem verdiğimiz bir konudur. Çocukların dil gelişimini ve Türkçe’yi düzgün kullanmalarını, çevreleriyle kolay iletişim sağlayabilmelerini sağlamak amacıyla, programımızda yer alan şarkılar, şiirler, tekerlemeler söylenip, parmak oyunları oynanır, bilmeceler sorulup, dramatizasyonlar yapılır.

Çocukların gelişim düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenen konularla onların eski bilgileriyle yeni bilgilerini harmanlayarak aralarında ilişkilendirme yapmasına, birleştirmelerine olanak sağlanır. Çocuklarda öğrenme merakı ve isteği uyandıracak çalışmalar yapılır.

Anadili çalışmalarında çocuklar, paylaşma, fikir belirtme ve grup içinde konuşmayı, beklemeyi, başkalarının fikirlerini de dinlemeyi ve saygı göstermeyi, bazen lider, bazen de izleyici olmayı öğrenirler.

OYUN ETKİNLİĞİ

Çocuklarla iletişim kurmanın, onların dünyasını paylaşmanın birçok yolu vardır. Oyun bu yolların en doğalıdır.

Çocuğun en ciddi uğraşı oyundur. Çocuk öğrenebildiklerinin büyük bir kısmını oyun yoluyla öğrenir. Oyun çocuğun eğlenmesinin yani sıra fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal alanlarda desteklenmesini sağlar.

KAVRAM ÇALIŞMALARI

Kavram çalışmaları ile çocukların bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi sağlanmaya çalışılır. Bunun için gerçek obje ve materyallerle gerekli öğrenme ortamları hazırlanarak çocukların renk, sayı, şekil, uzaysal ve alansal kavramları kazanmaları sağlanır

Kavramları kazandırırken somuttan soyuta, basitten karmaşığa doğru bir yol izlenir.

Çocukların dikkat sürelerini uzatma, verilen yönergeleri anlayarak uygulama, ince kas gelişimini destekleme ve el-göz koordinasyonu geliştirme amacı ile yumuşak malzemeleri şekillendirme, makas tutma, hikaye oluşturma, sesleri tanıma ve çizgi çalışmalarına yer verilir.

FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI

Çocukların ilgileri doğrultusunda doğuştan var olan merak duygusunu geliştirmek, neden-sonuç ilişkilerini anlamaya, çevrelerini gözlemlemelerine olanak sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.

İşlenen konulara göre hazırlanan ya da spontane olarak gelişmesine olanak sağlanmış gözlem-inceleme-araştırma-keşfetme ve deneme etkinlikleri düzenlenir. Çocuklar bu etkinlik sırasında öğretmenleri ile birlikte nesne, olay yada durumları izler, inceler, keşfeder, dener ve çıkarımlarda bulunurlar.

Ayrıca çocuklarla beraber yaptığımız mutfak faaliyetleri de çocukların basit günlük işleri yapabilme, kullanılan malzemeleri tanıma ve yeni tatlar keşfedebilmelerine olanak sağlar.

BAHÇE ZAMANI

Çocuklar için doğayı tanıma ve inceleme fırsatı yakalayabildikleri, bedensel gelişimin desteklenmesine de olanak sağlayan en sevdiğimiz zamandır.

Bahçe çocukların özgürce oynadığı, çeşitli deneyimler yaşayarak korkularını yendiği bir oyun ortamı olarak da değerlidir. Hava koşullarının uygun olduğu her fırsatta, gerektiğinde lastik çizmelerini de giyerek çocukların bahçede oynamaları, koşmaları ve enerjilerini boşaltıp bol oksijen ve temiz hava almaları bizler için önemlidir.