Hedefimiz

Hedefimiz, sevgi dolu kendi ile barışık çocuklar yetiştirmektir.


Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlı,

Özgüvenli, kendine ve çevresine saygılı,

Soru soran, sorgulayan,

Mutlu, hoşgörülü, yaratıcı çocuklar ...        

Amacımız, Okul Öncesi Eğitimin öneminin farkında olarak grup dinamiğinin yarattığı güçle çocukların aktif katılımla öğrenmeleri, merak etmeleri, hayal güçlerini geliştirmeleri için zemin hazırlamak ve yönlendirmektir.

Her çocuk tek ve özeldir. Çabamız sevgi dolu bir ortamda her çocuğun kendi yaş özelliklerine, kişisel gelişimlerine uygun olarak araştıran, sorgulayan ve keşfeden bireyler olarak yetişmeleridir. Öğrencilerimizin takım çalışmasına alışması, kendini ifade etme becerilerinin gelişmesi için, programımızın bir parçası olan yaratıcı ve eğitici drama çalışmalarıyla öğretmenlerimiz bireysel gelişimi desteklemektedirler.

Yapılan her türlü çalışmada aile ile iletişim içinde olmak, onları bilgilendirmek ve beraber hareket etmek (okul-aile işbirliği) çok önemlidir.